geyetop1

Endoskop G-Eye™

Den största diagnostiska utmaningen inom koloskopi är att förbättra möjligheten att upptäcka dysplasi och minska antalet missade polyper och adenom för att förbygga kolorektal cancer (CRC), särskilt i proximala kolon.

Lesioner i proximala kolon är vanligen placerade på eller bakom ett slemhinneveck vilket gör dem svårare att upptäcka med standard endoskop.
G-EYE ™, har HD + koloskop har utvecklats för att förbättra detektionsförmågan, genom att man med hjälp av en ballong rätar ut intestinala veck och utjämnar på så vis kolon.