EasyRoller är en rullstol främst avsedd för offentlig användning och institutioner. Ett av syftena med att utveckla EasyRoller var att uppnå en Universell Design för en produkt som är ny – annorlunda – bättre. Utvecklingen gjordes i samförstånd med en referensgrupp av läkare, fysioterapeuter och användare. Med EasyRoller kan patienten enkelt flyttas genom hela sjukhuset, också in i MR-laboratoriet, utan att äventyra säkerheten i det starka magnetfältet.

– Hög säkerhet för användaren. Tipp stopp som endast tillåter en tippning av 5 grader bakåt
– Inga lösa delar som kan försvinna. Alltid redo att användas
– Mycket lätt att manövrera för den som kör, även med en hand
– Enkelt att ta sig i och ur stolen, utan att armstöd behöver demonteras
– Starkt och justerbart bromssystem
– Absolut ingen metall. Helt MR säker utan förbehåll
– Certifierad som MR säker (7 Tesla) av Siemens och Philips
– Hygienisk, lätt att rengöra
– Underhåll begränsat till ett minimum
– Mycket robust och hållbar, ger lång livslängd
– Helt återvinningsbar