pt

Vingmed AB kan även erbjuda en diskdesinfektor av genomräckningsmodell för en tydlig separation av ren och oren sida. Med Wassenburg WD440PT erhålls alla fördelar hos WD440 tillsammans med möjligheten att skapa ett enkelriktat flöde i rengörings- och desinfektionsprocessen.

WD440PT är en diskdesinfektor av genomräckningsmodell med två separata kammare för rengöring och desinfektion av flexibla endoskop oavsett fabrikat och modell. Kamrarna kan startas oberoende av varandra, vilket ger en effektiv och kostnadsbesparande process samt en snabbare omsättning av endoskopen. Endoskop som skall rengöras och desinfekteras placeras i maskinen från den orena sidan och kan efter godkänd process endast tas ur maskinen från rena sidan.

WD440PT-1

I WD440PT ansluts varje kanal separat i kombination med kanalseparation och individuella kanalpumpar för att säkerställa att varje endoskopkanal genomspolas med korrekt flöde och tryck oavsett kanalens diameter. Kammaren är konstruerad för enkel hantering och placering av endoskopen samt för optimal kontakt mellan endoskop och processvätskor.

WD440PT har ett processövervakningssystem som kontrollerar och registrerar alla processparametrar såsom

  • Läcktest
  • Tryck-och flödeskontroll
  • Blockeringskontroll
  • Kopplingsanslutningskontroll
  • IMS (Independent Monitoring System; ett oberoende kontrollsystem som övervakar kritiska processparametrar)

WD440PT är användarvänlig med funktioner som LED-indikator för tydlig information om processtatus, en intuitiv touchskärm i färg för enkel manövrering av maskinen och fotsensor för hygienisk lucköppning.

Alla steg under processen övervakas och kontrolleras och informationen skickas antingen till den integrerade printern eller till Process Manager. Vid anslutning till Process Manager erbjuds en webbaserad databas för full spårbarhet av processer i diskdesinfektor och torkskåp med funktioner som processinformation i realtid, statistik och felsökning.

För mer information angående WD440PT, se produktblad eller kontakta Vingmed AB