Philips ST80i arbets-EKG är en intuitiv och flexibel lösning med trådlös EKG-överföring mellan Din patient och arbetsstationen. Med flera trådlösa enheter får du möjlighet att minimera ställtiden mellan patienterna.

Arbetsflöde, rapportgenomgång och patientvård förenklas och förbättras med hjälp av de avancerade analys- och beslutsverktygen, som t ex ST-zoom och äkta vilo-EKG. Allt kablage är integrerat i arbetsstationen. Välj till all-in-one-dator med touchskärm, trådlös mus och trådlöst tangentbord för att optimera Din arbetsmiljö. Kompatibel med de vanligaste ergometrarna och löpbanden och med full konnektivitet.

Philips PageWriter EKG-skrivare

Våra EKG-skrivare för Vilo-EKG tillverkas av Philips. Page Writer TC30/TC50/TC70 är Philips senaste serie EKG-skrivare. Den senaste DXL-algoritmen använder genus, ålder och avledningsspecifika STEMI kriterier för att spåra akut hjärtinfarkt hos kvinnor såväl som hos män.

DXL-algoritmen erbjuder dessutom en varning om kritiskt värde som tydligt visas på skärmen och rapport för att snabbt informera vårdpersonalen om en pågående eller nära förestående hjärthändelse som kräver omedelbar behandling – t.ex. Akut MI, Totalt AV-block eller Akut Ischemi. PageWriter TC30/TC50/TC70 uppfyller därmed rekommendationerna från American Heart Association, American College of Cardiology Foundation och Heart Rhythm Society vad gäller diagnostisering av hjärtinfarkt och akut ischemi, inklusive köns- och åldersspecifika kriterier.

En högupplöst pekskärm och knappar som genom att lysa upp i rätt ordning guidar användaren rätt, gör dessa EKG-skrivare extremt användarvänliga. Ett minne i PageWriter samlar automatiskt hela EKG-signalen i full upplösning för att man enkelt ska kunna registrera ett EKG bakåt i tiden. Bara peka på skärmen för att välja EKG för registrering. Användbart t.ex. vid EKG-registrering på barn.

Uppkoppling till EKG-lagring valfritt med LAN eller WLAN.

PageWriter TC30: Bildskärm 6,5″
PageWriter TC50: Bildskärm 10″
PageWriter TC70: Bildskärm 15″

Philips Holter för långtids-EKG

Philips Holtersystem är ett kraftfullt och flexibelt system för registrering av Långtids-EKG. Systemet kan köpas som mjukvara för installation på befintlig Windows-dator eller som komplett system med hårdvara. Eftersom möjlighet finns för upp till 7 dygn registrering är detta ett mycket bra alternativ till för ”Event recorder”.

Insamlingsenheten, DigiTrak XT, som patienten bär väger endast 90 g med batteri och finns för 24h, 48h, 96h eller 7 dygn registrering med endast 1 batteri. Uppkoppling sker med ”EASI Lead” som med hjälp av vektoriserat EKG kan ta fram 12 avledningar via endast 5 elektroder.

Philips IntelliSpace ECG, EKG-lagringssystem

Philips IntelliSpace ECG EKG-lagringssystem ger användarna snabb tillgång till EKG över hela sjukhuset. Lagra EKG från Philips PageWriter EKG-skrivare, Philips IntelliVue övervakningssystem, Philips Holter eller apparat från annan tillverkare. Åtkomst sker från valfri nätverksansluten PC. IntelliSpace ECG är en öppen lösning som är baserad på industristandarder.

Philips ST80i arbets-EKG-system

Philips ST80i arbets-EKG är en intuitiv och flexibel lösning med trådlös EKG-överföring mellan Din patient och arbetsstationen. Med flera trådlösa enheter får du möjlighet att minimera ställtiden mellan patienterna.

Arbetsflöde, rapportgenomgång och patientvård förenklas och förbättras med hjälp av de avancerade analys- och beslutsverktygen, som t ex ST-zoom och äkta vilo-EKG. Allt kablage är integrerat i arbetsstationen. Välj till all-in-one-dator med touchskärm, trådlös mus och trådlöst tangentbord för att optimera Din arbetsmiljö. Kompatibel med de vanligaste ergometrarna och löpbanden och med full konnektivitet.

Läs mer i vårt produktblad under Ladda Hem, här till höger.