Vingmed säljer hela Philips sortiment av defibrillatorer/hjärtstartare, från de allra enklaste AED:erna till de mest avancerade multifunktionella defibrillatorerna med avancerade dataöverföringsmöjligheter.

Philips Tempus ALS är ett unikt modulärt monitorerings- och defibrilleringssystem med banbrytande storlek, fem kilos totalvikt, IP-klass 66 och med möjlighet till sändning av information via WiFi, 2G, 3G, 4G och satellit.

Du kan monitorera alla upptänkliga vitalparametrar, fotografera och videostreama från olycksplatser och touchskärmen på övervakningsenheten gör att noteringar i den inbyggda skade- och händelsejournalen och läkemedelsjournalen går fort.

Avancerade funktioner, som inkoppling av ultraljudsprober och videolaryngoskopi finns också tillgängligt.

Philips Tempus ALS är ett kraftfullt och pålitligt system som kan användas flexibelt i alla nödsituationer. Kombinerat med den säkra molntjänsten Philips Intellispace Corsium är detta en modern lösning anpassad för prehospitalt och militärt bruk. IntelliSpace Corsium tar emot livestreamade vitalparametrar, journalnoteringar och bilder och kan visa detta i realtid via en browser. Härifrån kan informationen sändas vidare i t ex pdf-format.

 

Läs mer om Philips HeartStart Intrepid

En helt ny multifunktionell defibrillatormodell från Philips, släppt våren 2020, som finns i både in- och prehospital version. Manuellt läge, synk- och monitorfunktion ingår i grundkonfigurationen. Halvautomatisk funktion (AED) är ett tillval, vilket möjliggör en lägre kostnadsbild. I övrigt ingår EKG-övervakning med treavledningskabel (sju och tolv EKG-avledningar finns som option), internminne för 50 separata, halvtimmeslånga händelser, skrivare och laddningsbart batteri. Det finns möjlighet att koppla in externa och interna spatlar. Externspatlarna har en patientkontaktindikator och barnspatlar sitter innanför vuxenspatlarna.

Som HLR-stöd kan, precis som på den äldre modellen MRx, Q-CPR väljas till, men nu med uppdaterad hård- och mjukvara i form av Q-CPR Meter 2. Utrustningen ger feedback vid händerna på livräddaren och på Intrepids skärm, i form av visuell och audiell återkoppling på kompressionsdjup, -uppsläpp, -hastighet, inaktivitet samt ventilation.

Med Philips HeartStart Intrepid kan du sända 12-avlednings-EKG, vitalparametar och sammanfattningar av händelser från till exempel ambulansen direkt till molntjänsten Emergency Care Informatics Suite med Wi-Fi eller via mobilnätet. Med säker inloggning via browser kan användare sedan detaljgranska insända data.

Ett självtestprogram verifierar varje timme att Intrepid alltid är redo att användas. En redoindikator med grön ”bock” visar att Intrepid är klar att användas. En inbyggd, ca två minuter lång funktionskontroll, som enkelt startas av användarna, veckovis, ersätter i stort all form av förebyggande underhåll av tekniker.

Philips HeartStart Intrepid väger 6,7 kg med batteri. Batteriet håller upp till tre år vid vanlig sjukhusanvändning, klarar 100 defibrilleringar med 200 J eller fem timmars övervakning av alla vitalparametrar följt av 20 defibrilleringar eller tre timmars pacing med pågående monitorering.  IP-klass 54.

Läs mer om Philips Emergency Care Informatics Suite

Philips Emergency Care Informatics Suite är en molntjänst som tar emot patientdata från Philips HeartStart Intrepid. All data lagras i molnet och nås via en webbläsare.

Läs mer om Philips Efficia DFM100

En multifunktionell defibrillator för både in och prehospital vård med de kliniska funktionerna AED, övervaknings- och manuellt läge samt pacing. Funktioner som förloppsindikator för HLR i AED-läget och vid manuell defibrillering. I AED-läget används knappen för patientkategori, vuxen/barn, för att ändra parameterlarmgränserna samt reducering av antalet joule vid defibrillering av barn.

Philips Efficia DFM100 har liknande användargränssnitt och larm som föregångarna och använder sig av samma defibrilleringselektroder som Philips tidigare modeller.

En patientkontaktindikator på de externa spatlarna men även på displayen vid användning av defibrilleringselektroder ger en omedelbar återkoppling om kontakt mellan patient och spatel/elektrod.

Defibrillatorn har en vikt på 6,1 kg och uppfyller kapslingsklass IP 54.

DFM100 utför sina egna regelbundna självtester och visar med den aktiva blinkande redo-indikatorn att enheten har genomgått det senaste självtestet och är klar för användning. Efficia DFM100 har även ett självkalibrerande batteri, vilket ytterligare minimerar det förebyggande underhållet. Batteristatus visas på displayen samt på batteriet.

Läs mer om Philips Tempus ALS

Philips Tempus ALS är ett nytt modernt sätt att utföra prehospital övervakning och defibrillering. Systemet består av en Tempus Pro-monitor och en Tempus LS-defibrillator.

Varje apparat kan användas för övervakning eller behandling separat, samtidigt som apparaterna kan anslutas trådlöst till varandra och dela information.

Philips Tempus ALS är ett unikt modulärt system med banbrytande storlek, fem kilos totalvikt, IP-klass 66 och med möjlighet till sändning av information till den säkra molnlösningen IntelliSpace Corsium via WiFi, 2G, 3G, 4G och satellit.

Batteriet till Tempus Pro har en driftkapacitet på drygt 10 timmar och Tempus LS klarar 300 defibrilleringar på 200 joule med ett fulladdat batteri.

Tillgängliga funktioner är t ex 12-avlednings-EKG, kapnografi, NIBP, fyra invasiva tryckkanaler, Masimo Rainbow-teknik, två temperaturkanaler, kamera, skade-/händelsejournal, läkemedelsjournal samt möjlighet att koppla in både ultraljudsprober och videolaryngoskopi.

Du kan också aktivera funktioner för samtal och videostreaming.

För vidare information och specifikationer följ länken nedan:

https://www.philips.se/healthcare/product/HC989706000171/tempus-als-monitordefibrillator

Läs mer om Philips Intellispace Corsium

Philips IntelliSpace Corsium är en webbaserad plattform för överföring av patientdata i realtid. Överför till exempel vitalparametrar, EKG eller bilder tagna med Tempus Pro som ett stöd i men även för att effektivisera den prehospitals sjukvården.

Läs mer om Philips HeartStart FRx

Philips HeartStart FRx är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp. Genom inbyggda självtester säkerställs att HeartStart FRx är färdig att användas vid behov med ett minimalt underhåll. Garantitid 8 år.

Precis som i alla Philips bifasiska defibrillatorer används vågformen SMART Biphasic™, en mycket beprövad vågform som har en väldokumenterad funktion och prestanda. Heartstart FRx väger endast 1,5 Kg (med batteri och elektroder) och är speciellt lämplig för tidig defibrillering av den som är först på plats vid ett hjärtstopp.

Philips Heartstart FRx har en unik HLR-rådgivningsfunktion som vägleder ovana användare genom hela behandlingsförloppet. En ny förkopplad/testad defibrilleringselektrod minskar tiden innan behandling kan påbörjas, denna elektrod är kompatibel med Philips övriga sortiment av defibrillatorer.

FRx klarar sprutande vatten, belastning upp till 250 kg och ett fall på 1 meter mot ett betonggolv.
HeartStart FRx är byggd med erfarenhet från en bred bas på över 200 000 installerade Heartstart-hjärtstartare, sedan introduktionen av hjärtstartare med namnet Heartstart.

Interna självtester är nyckeln till pålitlighet i produkter som används sällan. Heartstart FRx har dagliga, veckovisa och månadsvisa självtester av funktioner, inklusive test av elektroder för att säkerställa att allting fungerar när den behövs som mest.

När statusindikatorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs, t ex byte av elektroder eller batteri.

Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder och batteri.

Läs mer om Philips HeartStart HS1

Philips HeartStart HS1 är designad för den vanliga människan, i det extraordinära ögonblicket, som inte är vana att använda en defibrillator. Detaljerade röstmeddelanden som guidar användaren igenom användningen av defibrillatorn. Med föranslutna defibrilleringselektroder och regelbundna automatiska självtester är den redo att användas.