Vingmed säljer hela Philips sortiment av HeartStart defibrillatorer/hjärtstartare, från de allra enklaste AED:erna till de mest avancerade multifunktionella defibrillatorerna. Samtliga defibrillatorer från Philips har den effektiva bifasiska vågformen SMART Biphasic.

SMART Biphasic-vågformen har en icke eskalerande teknik med  impedanskompensation i realtid för att justera och leverera personligt anpassad elektrisk behandling för alla patienter som defibrilleras. Philips bifasiska behandling har studerats noggrant och stöds av vetenskapligt granskade och publicerade data.

Kliniska studier har visat att den ger hög effektivitet vid första defibrilleringen för patienter som har haft ett långt hjärtstopp, samt att den defibrillerar effektivt över hela patientspektrumet, inklusive svårdefibrillerade patienter.

 

Läs mer om Philips HeartStart FRx
Läs mer om Philips HeartStart FR3
Läs mer om Philips Efficia DFM100