sirtex

SIRTex radioembolisering

Från vår leverantör SIRTeX levererar vi Yttrium90-märkta microsfärer för selektiv intern radioterapibehandling (SIRT) av levertumörer.
SIRT är en målinriktad behandling av inoperabla levertumörer. Miljontals små kulor märkta med Y90 som kallas SIR-Spheres mikrosfärer levereras genom leverartären och blir till ett permanent inplantat i mikrocirkulationen kring tumören.

Mikrosfärerna injiceras av en interventionell radiolog via en mikrokateter lokalt i arteria hepatica, mikrosfärerna landar i kärlsystemet som försörjer tumören varefter strålningen leder till skada på tumörvävnaden och i bästa fall en total utplånad tumör.

SIR-Spheres mikrosfärer innehåller det radioaktiva ämnet yttrium-90, som tillför bestrålning över ett relativt kort avstånd, i genomsnitt 2,4 mm i mänsklig vävnad. Yttrium-90 har en halveringstid på ca två och en halv dag, och därför tillförs huvuddelen av strålningen (över 97 %) till tumören under de första två veckorna efter behandlingen.

Tiotusentals patienter har behandlats med SIR-Spheres microspheres. Det handlar vanligtvis om patienter med hepatocellulärt carcinom (HCC), metastaserande colorektalcancer (mCRC) och metastaserande neuroendokrina tumörer (mNET).

Terapin används idag på tre centra i Sverige och målet med terapin är sjukdomskontroll, tumörminskning inför operation, eller förlängd överlevnad.

DCBead® och BeadBlock® från BTG

Vingmed är också exklusiv återförsäljare av DCBead® och BeadBlock® från BTG, vilket är produkter för behandling med transarteriell kemoembolisering av tumörer, embolisering av arteriovenösa missbildningar och hypervaskulära tumörer.

Läs mer om DCBead här >>

Läs mer om BeadBlock här >>

Senaste tekniken för cryoablation för cancerbehandling

Vingmed distribuerar den nya generationen system för cryoablation – VISUAL-ICE® från Galil Medical. Cryoablation är en minimal-invasiv behandling av cancertumörer i t.ex. njure eller prostata. Extrem kyla skapas i tunna nålar (1,5 mm i diameter) med hjälp av argon. En isboll bildas runt spetsen på nålen. Upptining sker genom att helium eller elektrisk värme tillförs nålen.

Se nedan två filmer om tekniken:

Kidney Animation

Prostate Animation