sirtex

SIRTex radioembolisering

Från vår leverantör SIRTeX levererar vi Yttrium90-märkta microsfärer för selektiv intern radioterapibehandling (SIRT) av levertumörer.
SIRT är en målinriktad behandling av inoperabla levertumörer. Miljontals små kulor märkta med Y90 som kallas SIR-Spheres mikrosfärer levereras genom leverartären och blir till ett permanent inplantat i mikrocirkulationen kring tumören.

Mikrosfärerna injiceras av en interventionell radiolog via en mikrokateter lokalt i arteria hepatica, mikrosfärerna landar i kärlsystemet som försörjer tumören varefter strålningen leder till skada på tumörvävnaden och i bästa fall en total utplånad tumör.

SIR-Spheres mikrosfärer innehåller det radioaktiva ämnet yttrium-90, som tillför bestrålning över ett relativt kort avstånd, i genomsnitt 2,4 mm i mänsklig vävnad. Yttrium-90 har en halveringstid på ca två och en halv dag, och därför tillförs huvuddelen av strålningen (över 97 %) till tumören under de första två veckorna efter behandlingen.

Tiotusentals patienter har behandlats med SIR-Spheres microspheres. Det handlar vanligtvis om patienter med hepatocellulärt carcinom (HCC), metastaserande colorektalcancer (mCRC) och metastaserande neuroendokrina tumörer (mNET).

Terapin används idag på tre centra i Sverige och målet med terapin är sjukdomskontroll, tumörminskning inför operation, eller förlängd överlevnad.

STARmed RF-ablation

STARmed är ett innovativt företag som utvecklar utrusning för RF-ablation. VIVA multi RF generatorsystem kan användas i kombination med flera olika elektroder beroende på typ och storlek av lesion.

Du kan enkelt styra VIVA multi RF generatorsystem och själv bestämma intensiteten i behandlingen. Systemet kan användas i följande indikationer: livmodermyom och tumörer i lever, njure, lungor, bröst, ben och sköldkörtel.

Med Octopus RF-elektrod finns möjligheten att, via tre separata aktiva nålar, abladera lesioner större än 3 cm i en procedur eller tre olika lesioner mindre än 2 cm.

EmboCept® S från företaget PharmaCept

EmboCept® S är lösliga mikropartiklar tillverkade av mycket exklusiv stärkelse som löses upp i kroppens naturliga alfa-amylas. Partiklarna är godkända för TACE-behandling av både primära och sekundära inoperabla levertumörer såväl som lungtumörer.

Partiklarna är biologiskt nedbrytbara med en halveringstid på ca. 30-40 min och är helt upplöst efter ca. 2 timmar och inducerar därför ingen permanent ocklusion av de drabbade kärlen som levererar tumörvävnaden.

Som terapeut kommer du därför inte att vara begränsad i din framtida behandlingsstrategi om ytterligare intra-arteriell behandling behövs.

EmboCept® S fungerar genom att minska blodflödet och orsaka en kortvarig ischemi i behandlingsområdet, samtidigt som det sker en ökning av koncentrationen av samtidigt administrerad kemoterapi lokalt i vävnaden.

EmboCept® S kan blandas med följande kemoterapidroger: Doxorubicin, Mitomycin, Cisplatin, Oxaliplatin, Gemcitabin  och Irinotican.

EmboCept® S blandas med den valda kemoterapilösningen och används omedelbart, vilket gör behandlingsplaneringen mer flexibel och kostnadseffektiv.