Vingmed AB är exklusiv distributör för Mammotome. Vingmed AB har därmed tagit över all försäljning, kundsupport och teknisk support på tidigare såld utrustning.

Vi stärker vårt produktutbud inom biopsi ytterligare och vi är vi glada över att även få representera Mammotome på den svenska marknaden. Vi har i dag kompletterande biopsiprodukter från IZI Medical (Cook produkter osteo-site och Quick-Core).

Mammotome har bl. a följande produkter:

 • Markörer/Clips: HydroMARK, MammoSTAR, MammoMARK, CorMARK.
 • Vacuum Assisterad Bröstbiopsi: Mammotome revolve VAB, Mammotome elite VAB.
 • Preparatröntgen: Mammotome Confirm.
 • Gamma Detektions System: Neoprobe GDS inkl. Tillhörande prober.
Neoprobe® Control Module

Neoprobe® Control Module systemkonsol för gammadetektion, med BLUETOOTH® trådlös teknologi, detekterar närvaro av gammastrålar som avges av radioaktiva isotoper i kroppsorgan eller vävnad. Systemet tillhandahåller önskat ljud och visuell indikator allteftersom nivån av gammaradioaktiviteten ökar eller minskar.”

Avsedd användning: Elektronisk anordning för detektering och kvantifiering av gammastrålning.

Indikationer: Används externt och intraoperativt för att detektera radioaktiv strålning från kroppsvävnader eller -organ där radiofarmakon har administrerats. Det finns inga kända kontraindikationer vid tillämpning eller användning av denna utrustning.

Detektering av gammastrålning med en handhållen probe är grundad på den inverterade kvadratlagen inom fysiken som medger detektering av strålning som avges från en liten källa. Placering av proben nära den radioaktiva källan ökar antalet detekterade utslag och lokalisering sker. Gammadetektionsprotokoll som kontrollerar användningen av stora, starkt kollimerade scintillationsdetektorer kan kräva modifikationer när de används tillsammans med en handhållen gammaprobe.

97,1% global marknadsandel på gammasystem.

Används för bl. a Sentinel-node, technetium-99, radioaktiva seeds och alla vanliga förekommande isotoper.

Stort urval av prober.

Inga kalibrerings- eller underhållskostnader.

Lätt att använda, ”plug and play” -inställning.

Förkortar behandlingstiderna.

Högsta följsamhet för även de mest utmanande procedurerna.

Vacuum Assisterad Bröstbiopsi (VAB)

Vacuum Assisterad Bröstbiopsi (VAB): Mammotome REVOLVE VAB, Mammotome ELITE VAB.

MAMMOTOME REVOLVE

 • Vakuumassisterat bröstbiopsisystem (VAB).
 • Stereotaktisk och ultraljud i ett – Två hölster (hållare) på samma system.
 • Dubbel vakuumassisterad teknik.
 • 8G och 10G nål alternativ.
 • 9 cm, 12 cm, 15 cm nål längd.
 • SteadyVac utformad för att minimera hematom.
 • Kompatibel med alla ledande stereotaktiska och tomosyntesbiopsi-kompatibla enheter på marknaden.

MAMMOTOME ELITE

 • VAB Single incision möjliggör att flera prover kan tas utan att ta bort nålen.
 • 10G och 13G nålstorlekar.
 • Beröringsfri insamling och transport av vävnader.
 • Avtagbar nål för exakt placering av vävnadsmarkör.
 • Knivblad för förbättrad åtkomst och maximal procedurkontroll.
HydroMARK bröstmarkör

HydroMARK bröstmarkörer består av en titanklämma, inbäddad i en patenterad hydrogel. När HydroMARK väl har placerats i vävnad börjar hydrogel absorbera vätska och sväller upp till 200% av sin ursprungliga storlek på 24 timmar.

Gelen blir till vatten och bubblorna gör det otroligt lätt att hitta med ultraljud och förblir synligt i upp till 12 månader, även med neoadjuvent kemoterapi.

HydroMARK förblir permanent synlig på mammografi, med tre unikt identifierbara mönster.