OSTEO-SITE FRÅN IZI MEDICAL


Osteo-Site tillhandahåller ett komplett utbud av benbiopsi-nålar, bencement, cementblandare och injektorer. Genom att erbjuda ett brett utbud av produkter kan läkare anpassa sin behandling för att uppnå bästa möjliga resultat för varje patient.

Osteo-site, produktutbud är framtaget av läkare för läkare.

Läs mer här

 

 

QUICK-CORE BIOPSINÅL OCH SET FRÅN IZI MEDICAL

Från och med 1 maj 2020 erbjuder vi, genom vårt samarbete med IZI Medical, Cook Medicals Quick-Core kvalitetsprodukter för biopsi och bröstlesionslokalisering.

Avsedd för mjukvävnadsbiopsi. Produkten är avsedd för användning av läkare som är utbildade och erfarna i diagnostiska och interventionsmetoder. Standardtekniker för mjukvävnadsbiopsi bör användas.

Läs mer här

 

 

ONCONTROL® BENMÄRGSBIOPSIER

Toppbild_OnControlOnControl® är ett system bestående av en borrmaskin och specialslipade aspirations-/biopsinålar som används när ben eller benmärgsprov ska tas. OnControl® höjer standarden på provmaterialet samtidigt som patientens lidande i samband med undersökningen kan minskas. OnControl® används av kliniskt erfaren personal på cancerkliniker.

Läs mer här