AirCon befuktaren gen 2 kombinerar modern teknik med innovativ design. Mekaniskt ventilerade patienter erbjuds optimalt uppvärmd och befuktad inandningsluft/syrgas.

WILAmed erbjuder också komplett utrustning – Oxi-plus™, för befuktad nasal högflödesbehandling.

Vad är andningsbefuktning?

Aktiv befuktning är en metod för att på konstgjord väg värma och befukta andningsluften för patienter under mekanisk ventilation eller högflödesbehandling.

AC 611 högflödesgrimma

När är andningsbefuktning nödvändig?

När en patient ventileras under längre tid är det absolut nödvändigt att vidta åtgärder för att kompensera för den förlust av fukt och värme som annars sker genom patientens luftvägar.

Andningsbefuktning under noninvasiv ventilation

Vid Non-invasiv behandling (maskventilation) administreras ofta höga flöden. Vid långtidsbehandling blir slemhinnorna i luftvägarna i andningsvägarna lätt uttorkade av den kalla och torra medicinska gasen samt de höga flödena. En kontinuerlig tillförsel av värmd och befuktad inandningsluft minskar risken för detta.

Andningsbefuktning under invasiv befuktning

Vid invasiv ventilering by-passas patientens övre luftvägar och därmed går patientens egen förmåga att värma och befukta inandningsluften förlorad.

Ventilation med kalla och torra gaser kan leda till komplikationer som;

  • Försämring av flimmerhårens funktion
  • Segts slem och svullna slemhinnor
  • Ökad risk för atelektaser m.m.
Befuktning av för tidigt födda barn

För tidigt födda barn är särskilt utsatta för sådana komplikationer. Även om de överlever från den 24:e graviditetsveckan, är deras lungor fortfarande mycket underutvecklade. De måste omedelbart anpassa sig till den svalare och torrare luften. Även efter födseln så är den ontogenetiska utvecklingen ännu inte färdig. För att undvika uttorkning eller härdning av lungan, är optimal befuktning av andningsgas nödvändig för mekaniskt ventilerade prematura barn och nyfödda barn.

Vår lösning för dig

WILAmeds befuktare Aircon gen 2 med dess tillbehör är en bra lösning för effektiv aktiv befuktning av ventilerade patienter.

Vid köp av Aircon gen 2 medföljer el-sladd samt temperatur- och värmekabel.

Nasal högflödesterapi

WILAmed erbjuder komplett utrustning, Oxi-plus™, för befuktad nasal högflödesbehandling.

Högflödessystemet blandar syrgas/luft från 21%-100% och kan administrera flöde upp till 60 liter/min.

Systemet ger värmd och befuktad oxygenterapi med ett milt utandningstryck till patienter med mild till moderat respiratorisk svikt.

Nasal högflödesterapi passar väl in i den akuta fasen i behandlingen av respiratorisk svikt, och även om den inte ersätter NIV så kan den mycket väl skjuta på behovet av NIV.

Nasal högflödesterapi lämpar sig också väl i Weaningfasen från NIV eller då patienten behöver en NIV-fri period.

Den värmda och befuktade syrgasblandningen som högflödesbehandlingen levererar ger:

  • patienten högre komfort av syrgasbehandlingen
  • optimerad mucociliär clearance
  • patienten ökad förmåga att mobilisera slem
  • minskar risken för infektioner i luftvägarna