Integritetspolicy Vingmed Holding AS 

 1. Allmänt
  Denna policy för behandling av personuppgifter (Integritetspolicy) beskriver hur Vingmed samlar in och behandlar information om dig.

Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi kan komma att samla in via Vingmeds webbplatser.

Vingmed är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Alla förfrågningar till Vingmed kan göras via de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt 7.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål?

 Till våra kunder

Vingmeds kundbas finns inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, och som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt ansvar som leverantör av medicintekniska produkter och läkemedel på ett effektivt och säkert sätt. Informationen kan lämnas till oss via t.ex. e-post, telefon eller via vår hemsida. Informationen kan även komma att nå oss via tredje part.

När du köper en produkt, utbildning eller tjänst genom att skicka en beställning till oss eller kommunicera med oss via t.ex. e-post, telefon etc. samlar vi in de uppgifter du själv lämnar, såsom namn, arbetsplats och adress, telefonnummer till arbetet och e-post.

Syftet med behandlingen av uppgifter är att kunna leverera varor och tjänster till dig och ditt företag och i övrigt fullgöra vårt avtal med dig som kund, inklusive att kunna administrera dina rättigheter att lämna in klagomål. Information om dina inköp behandlas också för att uppfylla lagkrav, inklusive bokföring, redovisning och spårbarhet av produkten.

Information om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar lagras i vårt ERP-system och för lagstadgad spårbarhets skull kommer denna information inte raderas.

Om vi registrerar information om dig i vårt CRM-system (Customer Relationship Management) eller kundportal i förekommande fall kommer du att informeras om detta. De uppgifter vi har lagrat om dig är endast tillgängliga för anställda hos Vingmed och kommer att raderas eller anonymiseras fem år efter att vi inte längre har dig som kund eller 5 år efter att pågående dialog har avslutats. Vi registrerar endast allmän information.

Om du har samtyckt till att ta emot nyhetsbrev och liknande kan detta när som helst återkallas. Kontakta oss vid behov (se kontaktuppgifter i avsnitt 7).

I vissa fall kan vi leverera produkter direkt hem till en privatperson. Detta görs efter en finansiering från en kommun eller en beställning från ett sjukhus. I sådana fall lagrar vi namn, adress, telefonnummer, CPR-nummer (CPR-nummer är ett personnummer och lagring av CPR-nummer gäller endast i Danmark) och vilka produkter vi har levererat. I förekommande fall lagras CPR-numret för att göra en unik identifiering i samband med fakturering och kommunikation med din kommun eller sjukhus. Den rättsliga grunden för denna behandling är den danska dataskyddslagen §11 (3).

Den insamlade informationen kommer inte att användas för profilering. 

Undersökningar

Då och då kan vi bjuda in dig att delta i en undersökning för att fastställa nivån på kundnöjdheten eller identifiera potentiella förbättringsområden. Vi kan skicka dig en specifik inbjudan att delta i en sådan undersökning baserat på vårt legitima intresse av att genomföra undersökningen. Du kan när som helst välja bort att ta emot den här typen av kommunikation.

De personuppgifter som samlas in för undersökningen kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, undersökningsresultat och eventuella textmeddelanden som du har skrivit i undersökningen.

Affärssyftet och det berättigade intresset av att samla in dina uppgifter är att kunna svara på eventuell feedback från dig, det vill säga:

 • Om du har pekat ut ett problem som vi behöver lösa
 • För att få ytterligare insikt i den upplevelse du har beskrivit
 • För att informera dig om åtgärder som vi kan vidta internt för att lösa ditt problem eller förbättra din upplevelse

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 b, c och f i dataskyddsförordningen.

Rapportering av biverkningar

Vi kommer alltid att få rapporter om biverkningar i anonymiserad form med ett ärende-ID-nummer. för att identifiera rapporten. Eftersom alla personuppgifter, inklusive sådant ärende-id, betraktas som personkänsliga uppgifter kommer vi dock att hantera dessa rapporter i enlighet med detta och kommer alltid att vidarebefordra sådana rapporter till relevanta mottagare via krypterad e-post.

Till våra leverantörer

När du kommunicerar med oss, t.ex. via e-post eller via vår webbplats, samlar vi in de uppgifter du själv lämnar, t.ex. namn, företag, företagsadress, telefonnummer till arbetet och e-post.
Informationen lagras delvis i vårt ERP-system och i den mån du är leverantör av medicinsk utrustning eller läkemedel för återförsäljning kommer dina uppgifter normalt också att lagras i vår leverantörsportal och i förekommande fall i vårt CRM-system. Du kommer att informeras i enlighet med detta.

Syftet med databehandlingen är att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och avtal med ditt företag.
Då och då kan vi bjuda in dig att delta i en undersökning i due diligence-syfte.

 1. Mottagare av personuppgifter

Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt eventuellt ordernummer och specifika leveransförfrågningar vidarebefordras till logistikpartners som ansvarar för leverans av varor till dig.
Dina uppgifter kan även komma att lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med produktåterkallelser, korrigerande åtgärder eller biverkningar. I detta sammanhang kommer den tredje parten endast att vara tillverkaren av utrustningen eller den nationella behöriga myndigheten.
Personuppgifter lagras på servrar som drivs av våra IT-leverantörer. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra IT-leverantörer för att säkerställa att personuppgifter skyddas i enlighet med dataskyddsförordningen.
De lagrade personuppgifterna skyddas av brandväggar. Individuella lösenord krävs för att få tillgång till våra IT-system. All information lagras inom EU/EES.

Cookies på vår webbplats

Vi kan använda cookies och andra internetidentifierare för att möjliggöra implementeringen av onlinetjänster och förbättra den övergripande användarupplevelsen på vår webbplats. Cookies är små textfiler som vår webbplats skickar till användarens webbläsare. De tjänar olika syften, inklusive men inte begränsat till:

a) Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för den grundläggande funktionaliteten på vår webbplats, vilket gör det möjligt för användaren att navigera runt på webbplatsen och använda dess kärnfunktioner.

b) Analyscookies: Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder vår webbplats. De hjälper oss att förstå vilka sidor som besöks mest, hur användare interagerar med vårt innehåll och gör det möjligt för oss att göra datadrivna förbättringar av våra tjänster.

c) Preferenscookies: Preferenscookies lagrar användarspecifika inställningar, såsom språkpreferenser och anpassningar, för att förbättra användarens upplevelse.

d) Marknadsföringscookies: Vissa cookies kan användas för marknadsförings- och reklamändamål, vilket gör att vi kan leverera skräddarsytt innehåll och annonser baserat på användarens intressen. 

De cookies som används på vår webbplats kan antingen tillhöra och drivas av Vingmed eller tredjepartsleverantörer. Tredjepartscookies används för specifika funktioner, analyser och marknadsföring.
Användare av våra onlinetjänster kan ge eller återkalla sitt samtycke till användningen av cookies via sina webbläsarinställningar. Att inaktivera cookies kan påverka användarens möjlighet att komma åt vissa funktioner på vår webbplats.

 1. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att vi ska behandla dina personuppgifter är avtalet/kontraktet/beställningen, jfr. artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen och/eller lagstiftningen, jfr. GDPR, artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och/eller för att vi ska kunna fullfölja ett berättigat intresse. Det berättigade intresset som motiverar behandlingen är marknadsföring av produkter och/eller tjänster.

 1. Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

 1. Dina rättigheter

I samband med registreringen av dina uppgifter och din kontakthistorik har du följande rättigheter:

 • Rätt att få tillgång till de uppgifter som vi har registrerat om dig, jfr. artikel 15 i förordningen
 • Rätt att få uppgifter rättade eller raderade, jfr. artiklarna 16 och 17 i förordningen
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter, jfr. artikel 21 i förordningen+

Du kan läsa mer om dina rättigheter här:

Danmark www.datatilsynet.dk
Norge www.datatilsynet.no
Sverige www.imys.se
Finland  www.tietosuoja.fi/

 

 1. Kontaktuppgifter

Vingmed är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
Om du har några frågor eller vill utnyttja rättigheterna ovan, vänligen kontakta:

Vingmed A/S
Birkerød Kongevej 150B
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tel. + 45 45 82 33 66
E-post: persondata@vingmed.dk
Hemsida: www.vingmed.dk
Vingmed AS
Solbråveien 13
1383 Asker
Norge
Tel: +47 67580680
E-post: personvern@vingmed-as.no
Hemsida: www.vingmed-as.no

Vingmed AB
Datavägen 9A
175 26 Järfälla
Sverige
Tel: +46 (0)8-583 593 00
E-post: integritet@vingmed.se
Hemsida: www.vingmed.se

Vingmed Oy
Olarsluoma 12 B,
02200 Esbo
Finland
Tel: +358 20 73 00 350
E-post: tietopyynto@vingmed.fi
Hemsida: www.vingmed.fi