Vingmed Danmark A/S åter en del av Vingmed Gruppen

Publicerades: 7 juni 2018

Vingmed Holding AS förvärvar samtliga aktier i danska medicinteknikbolaget Vingmed Danmark A/S. Bolaget som i slutet av åttiotalet lämnade Vingmed Gruppen är nu åter en del av nordens största, fristående medtechkoncern. ”Genom övertagandet stärker vi vårt erbjudande på den danska marknaden och blir en ännu mer intressant partner i Norden”, säger Bengt Malmfält, CEO i Vingmed Holding AS.

Affären innebär att Vingmed Gruppens danska bolag ViCare Medical A/S slås samman med Vingmed Danmark A/S. Företagens produktportföljer kompletterar varandra väl och den nya organisationen får större resurser att möta sjukvårdens allt högre krav på service, support och leveranskapacitet.

Utökat sortiment och service
Niels Frandsen, tidigare ägare via NF Invest A/S i Vingmed Danmark A/S, får rollen som Administrerande Direktör i det sammanslagna bolaget. ”Niels och hans kollegor blir en stor tillgång i den fortsatta utvecklingen av vår danska verksamhet. Gemensamt får vi större resurser, ett bredare produktsortiment, förbättrad service- och leveranskapacitet. Kort sagt blir vi en ännu bättre samarbetspartner för dansk sjukvård”, berättar Bengt Malmfält.

Verksamheterna beräknas fusioneras under Q1 2019, men redan i juni flyttar Vingmed Danmark in i lokalerna hos ViCare i Birkerød, norr om Köpenhamn. Vingmed Danmarks svenska verksamhet Medical Partner (Medpoint AB) integreras med Vingmed AB i Sverige.

För mer information kontakta Bengt Malmfält, CEO Vingmed Holding AS
E-post: bengt.malmfalt@vingmed.se, tel +46 8-583 593 00

Kort om Vingmed Danmark A/S
Vingmed Danmark A/S startade 1974 i samarbete med Vingmed AS i Norge. 1988 köptes bolaget loss från Vingmed Gruppen. Företaget representerar flera ledande leverantörer inom medicinteknik, exempelvis B Braun, Vascutek, Werfen, Liva Nova and Medtronic. Verksamheten sträcker sig över områden som cardiac/thorax-kirurgi, cardiopulmonary, interventionell kardiologi, kärl och endovascular, samt dialys.

I Vingmed Danmark A/S ingår även dotterbolaget Medical Partner (Medpoint AB) i Sverige. Omsättning 2017 var 50 miljoner DKK.

Kort om Vingmed Gruppen
Vingmed/ViCare är Nordens största, oberoende leverantör av avancerad medicinteknik inom kardiologi, radiologi, endoskopi, medicinsk bild och IT, intensivvård och kirurgi. Gruppen har idag en unik produktmix och förankring i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Grunden till Vingmed lades 1968 i Norge och företaget blev en uppskattad partner inom medicinsk forskning och i samarbete med Tekniska Högskolan i Trondheim utvecklades dagens standard inom ultraljudsdiagnostik. 1988 bildades Vingmed Holding AS med Vingmed AS i Norge och Vingmed AB som dotterbolag. 1991 tillkom ViCare Medical A/S i Danmark och 2017 etablerades Vingmed Oy i Finland.

Omsättningen 2017 för Vingmed Gruppen var 730 miljoner NOK.