ScopePilot den nya generationens 3D navigationssystem

Publicerades: 14 oktober 2015

ScopePilot från Pentax – den nya generationens 3D navigationssystem med flera avancerade funktioner:

  • Bilden kan roteras på både den horisontella och vertikala axeln
  • Möjligt att samtidigt visa anterior och superior vy
  • Kräver ingen särskild monitor, bilden kan visas samtidigt med den kliniska bilden
  • Kan zooma till någon av sensorpunkterna, eller en allmän bildzoom

 

Scopepilot_2