EasyRoller – MR-kompatibel rullstol

Publicerades: 18 september 2017

EasyRoller är en rullstol främst avsedd för offentlig användning och institutioner. Ett av syftena med att utveckla EasyRoller var att uppnå en Universell Design för en produkt som är ny – annorlunda – bättre. Utvecklingen gjordes i samförstånd med en referensgrupp av läkare, fysioterapeuter och användare. Med EasyRoller kan patienten enkelt flyttas genom hela sjukhuset, också in i MR-laboratoriet, utan att äventyra säkerheten i det starka magnetfältet.